Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2018

Ogłoszenie 7/2018 z dnia 01/03/2018

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 6/2018 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto
na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 28 lutego 2018 roku.