Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2014

Ogłoszenie 20/2014 z dnia 01/07/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 17/2014 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny  30 czerwca 2014 roku.