Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2016

Ogłoszenie 16/2016 z dnia 01/07/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 13/2016 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
na Dzień Wyceny  30 czerwca 2016 roku.