Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2014

Ogłoszenie 15/2014 z dnia 02/05/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 12/2014 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny  30 kwietnia 2014 roku.