Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2016

Ogłoszenie 14/2016 z dnia 02/05/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 11/2016 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto
na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
na Dzień Wyceny  30 kwietnia 2016 roku.