Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2017

Ogłoszenie 14/2017 z dnia 02/05/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 11/2017 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 kwietnia 2017 roku.