Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 30 listopada 2016

Ogłoszenie 29/2016 z dnia 01/12/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 23/2016 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto
na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
na Dzień Wyceny 30 listopada 2016 roku.