Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2015

Ogłoszenie 27/2015 z dnia 01/10/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 22/2015 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 września 2015 roku.