Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2016

Ogłoszenie 24/2016 z dnia 03/10/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 19/2016 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto
na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
na Dzień Wyceny 30 września 2016 roku.