Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2015

Ogłoszenie 01/2016 z dnia 04/01/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 1/2016 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 grudnia 2015 roku.