Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 lipca 2016

Ogłoszenie 20/2016 z dnia 01/08/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 16/2016 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto
na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
na Dzień Wyceny 31 lipca 2016 roku.