Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2016

Ogłoszenie 10/2016 z dnia 01/04/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 8/2016 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto
na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
na Dzień Wyceny  31 marca 2016 roku.