Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2017

Ogłoszenie 08/2017 z dnia 03/04/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 07/2017 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto
na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
na Dzień Wyceny 31 marca 2017 roku.