Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 października 2017

Ogłoszenie 30/2017 z dnia 02/11/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 24/2017 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto
na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
na Dzień Wyceny 31 października 2017 roku.