Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2016

Ogłoszenie 23/2016 z dnia 01/09/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 18/2016 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto
na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
na Dzień Wyceny 31 sierpnia 2016 roku