Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2018

Ogłoszenie 5/2018 z dnia 01/02/2018

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 5/2018 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto
na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 stycznia 2018 roku.