Investor CEE FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2017

Ogłoszenie 20/2017 z dnia 04/07/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 17/2017 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień
30 czerwca 2017 roku.