Investor CEE FIZ - Wykupienie CI na 30 września 2016

Ogłoszenie 25/2016 z dnia 04/10/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 20/2016 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień
30 września 2016 roku.