Investor CEE FIZ - Wykupienie CI na 30 września 2017

Ogłoszenie 27/2017 z dnia 03/10/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 22/2017 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień
30 września 2017 roku.