Investor CEE FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2014

Ogłoszenie 11/2014 z dnia 02/04/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 10/2014 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 marca 2013 roku.