Investor CEE FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2017

Ogłoszenie 09/2017 z dnia 04/04/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 8/2017 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień
31 marca 2017 roku.