Investor CEE FIZ - Zamiar wykupywania CI w grudniu 2014

Ogłoszenie 29/2014 z dnia 02/10/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 24/2014 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w grudniu 2014 roku.