Investor FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2016

Ogłoszenie 4/2016 z dnia 22/01/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 4/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o informację o datach przekazywania raportów okresowych przez Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w 2016 roku.