Investor FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2018

Ogłoszenie 4/2018 z dnia 22/01/20

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 4/2018 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o informację o datach przekazywania raportów okresowych przez Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w 2018 roku.