Investor FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2013

Na dzień 30 czerwca 2013 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 957,89 zł, co oznacza wzrost o 1,13% w stosunku do wyceny z 31 maja 2013 r.

W związku z naszym negatywnym nastawieniem do światowych rynków akcji, o którym pisaliśmy w poprzednim komentarzu, Fundusz ograniczył swoją ekspozycję na ryzyko zwiększając zaangażowanie w krótkoterminowe obligacje skarbowe oraz zabezpieczając portfel długą pozycją na indeksie zmienności rynku amerykańskiego. Rezultatem jest dodatni wynik portfela, podczas gdy główne europejskie indeksy straciły pomiędzy -5 a -10%, indeksy amerykańskie ok -1,5%, a główne rynki wschodzące spadły od 4 do 15%.

Największy dodatni wpływ na wynik w tym miesiącu miały akcje indyjskiego producenta telefonów komórkowych. Notowania spółki wzrosły po ogłoszeniu przez nią decyzji o skupie własnych akcji. Zysk na tej pozycji przewyższył straty na portfelu małych spółek w Polsce, których akcje spadły razem z indeksem WIG. Dodatkowo Fundusz stracił w tym miesiącu na ekspozycji na rynek akcji w Wietnamie, który spadł o 7% w ślad za indeksami chińskimi, które zniżkowały w czerwcu o 15%. Ekspozycję na Wietnam zamierzamy trzymać długoterminowo i wykorzystywać korekty do zwiększania naszego zaangażowania.

Przyczyną wyprzedaży na światowych rynkach akcji, obligacji i surowców było spotkanie FOMC (Federalnego Komitetu Otwartego Rynku), na którym Fed zasygnalizował możliwość zakończenia programu skupu amerykańskich obligacji rządowych jeszcze przed końcem bieżącego roku, jeśli poprawią się dane makroekonomiczne. W reakcji na wypowiedź rezerwy federalnej, większość rynków została agresywnie wyprzedana. O ile uważamy, że w długim terminie koniec luźnej polityki monetarnej będzie miał poważne konsekwencje, szczególnie dla rynków obligacji, to w krótkim terminie niektóre rynki zareagowały zbyt mocno.

Będziemy dalej koncentrować się na zarządzaniu ryzykiem w portfelu. Zamierzamy jednak wykorzystać czerwcową korektę do selektywnego zajmowania pozycji na akcjach i w aktywach, które naszym zdaniem zbyt mocno zareagowały na informacje z Fed.