Investor FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2014

Na dzień 30 czerwca 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1 049,72 zł, co oznacza wzrost o 1,76% w stosunku do wyceny z 31 maja 2014 r.

W czerwcu, podobnie jak miesiąc wcześniej, największy wpływ na wycenę Funduszu miało zachowanie cen metali szlachetnych. Po słabym maju, w którym ta część portfela obniżyła wynik, w minionym miesiącu strata została odrobiona z nawiązką. Metale szlachetne zyskiwały na wartości między innymi dzięki napięciom politycznym związanym z sytuacją w Iranie i na Ukrainie. Choć po silnych czerwcowych zwyżkach w najbliższym czasie możliwa jest krótka korekta lub trend boczny, to w perspektywie kilku najbliższych miesięcy jesteśmy pozytywnie nastawieni do tego segmentu rynku. W komunikacie po swym ostatnim posiedzeniu Fed dość jednoznacznie zasygnalizował niskie prawdopodobieństwo podniesienie stóp procentowych jeszcze w 2014, co powinno być wsparciem dla ceny złota.

Pozostajemy natomiast sceptycznie nastawieni do szerokiego rynku akcji, szczególnie w USA. Po bardzo rozczarowującym spadku amerykańskiego PKB w pierwszym kwartale 2014 r. w czerwcu zarząd amerykańskiej rezerwy federalnej obniżył prognozy dla amerykańskiej gospodarki. Tegoroczny wzrost PKB ma wynieść 2,1-2,3 proc. wobec wcześniejszej prognozy w granicach 2,8-3,0 proc. Bank centralny nie pierwszy raz zgrzeszył na początku roku nadmiernym optymizmem – to już siódmy rok z rządu, w którym Fed rewiduje w dół prognozy gospodarcze. Choć prezes Fed Janet L. Yallen zapowiada systematyczną poprawę amerykańskiej gospodarki, to naszym zdaniem wysokie wyceny akcji w znacznym stopniu dyskontują już tę poprawę. Naszym zdaniem w obecnej fazie rynek akcji daje więcej okazji dla inwestorów wyszukujących konkretne spółki niż  obstawiających wzrost indeksów. Biorąc pod uwagę nasze nastawienie do giełd w USA (wysokie wyceny) zamierzamy utrzymywać krótkie pozycje w celu zabezpieczenia portfela przed spadkami.

.