Investor FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2016

Na dzień 30 czerwca 2016 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie, z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 929,18 zł, co oznacza wzrost o 1,44% w stosunku do wyceny z 31 marca 2016 r.

W drugim kwartale 2016 roku kontynuowane było odreagowanie cen niektórych surowców, a szczególnie ropy naftowej. Wzrost kursu „czarnego złota” z 25 do 50 dolarów za baryłkę oddalił realną wizję masowych bankructw firm z amerykańskiego sektora „łupkowego”. W takich warunkach indeks S&P500 bardzo szybko powrócił do poziomu bliskiego ubiegłorocznego maksimum i kilkukrotnie podjął próbę pokonania rekordu. Ostatecznie S&P500 zyskał w drugim kwartale niemal 2%. W Europie, ze względu na ryzyko Brexitu, relatywnie silne euro i nawracające kłopoty sektora bankowego, indeksy akcji odnotowały wyraźne straty: DAX spadł o 2,9%, a CAC o ponad 3%. Cechą charakterystyczną europejskich parkietów była przy tym bardzo duża zmienność.

Decyzja podjęta przez Brytyjczyków w czerwcowym referendum była bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem minionego kwartału. Sondaże i oczekiwania mocno zmieniały się w czasie, co każdorazowo miało znaczący wpływ na zachowanie kursów akcji czy walut. Ostateczny rezultat okazał się być całkowicie rozbieżny z oczekiwaniami, co zaowocowało gwałtowną przeceną na giełdach krajów UE oraz osłabieniem funta i euro. W trakcie pierwszej sesji po referendum indeksy giełdowe w całości zniwelowały falę czterodniowych wzrostów z sesji poprzedzających głosowanie. Później jednak inwestorzy zaczęli wyceniać silną interwencję banków centralnych (nowe QE, dalsze obniżki stóp procentowych), w związku z czym sytuacja nieco się uspokoiła i kwartał zamknęliśmy na relatywnie wysokich poziomach.

Zdecydowanie gorzej sytuacja wyglądała na krajowym rynku akcji. Na Brexit nałożyło się tu utrzymujące się od dłuższego czasu ryzyko polityczne. W efekcie na warszawską giełdę nie płyną pieniądze ani krajowych, ani zagranicznych inwestorów, a WIG w drugim kwartale stracił ponad 8,7%

Jednym z najlepszych aktywów w czasach dużej zmienności i nagłych zwrotów akcji związanych z ryzykiem Brexitu okazało się złoto i generalnie metale szlachetne. Cena uncji złota wzrosła w ciągu ostatnich 3 miesięcy o ponad 7%.

Na wynik Funduszu w drugim kwartale 2016 roku największy wpływ wywarł silny wzrost wartości jednej spółki portfelowej notowanej na New Connect, który został w części zniwelowany przez spadek innej, również notowanej na rynku alternatywnym. Pozostałe składniki lokat, uśredniając, odnotowały niewielki wzrost wartości. Zysk przyniosła inwestycja w fundusze odzwierciedlające notowania złota oraz ETF-y skoncentrowane na rynku amerykańskim. Fundusz poniósł natomiast stratę na zaangażowaniu w kontrakty terminowe mWIG40 oraz na inwestycjach w fundusze ETF dające ekspozycję na wybrane rynki europejskie. Ze względu na duże ryzyko związane z referendum w Wielkiej Brytanii, Investor FIZ zniwelował większość utrzymywanych pozycji w ostatnich tygodniach przed głosowaniem. Natomiast po rozstrzygnięciu kwestii Brexitu rozpoczął odbudowę portfela inwestycyjnego.     

W kolejnych miesiącach Fundusz nadal będzie obecny na rynkach akcji w strefie euro, USA a także w Polsce. W dalszym ciągu będziemy starali się zwiększać w portfelu udział strategii typu long/short. Inwestycje na rynkach wschodzących traktujemy raczej krótkoterminowo, podobnie, jak potencjalne zaangażowanie na rynku surowców. Wyjątkiem jest złoto, którego siła odnotowana w pierwszym półroczu może być sygnałem do trwałej zmiany trendu. Pomimo powrotu głównych indeksów w USA do poziomów bliskich historycznym szczytom i nieco lepszych danych ekonomicznych, sytuacja na światowych rynkach oraz w gospodarkach nadal jest dość niejednoznaczna. Brexit dodatkowo skomplikował ten obraz. Dlatego Fundusz w dążeniu do generowania pozytywnych stóp zwrotu nie będzie znacząco zwiększał ryzyka inwestycyjnego portfela.