Investor FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2012

Na dzień 31 grudnia 2012 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1 070,16 zł, co oznacza wzrost o 1,78% w stosunku do wyceny z 30 listopada 2012 r.

Największy wpływ na wynik Funduszu w grudniu miało zaangażowanie w akcje chińskie oraz kontrakty notowane na giełdach w Szanghaju oraz Hong Kongu. Indeks w Szanghaju wzrósł w grudniu o 14,6% na bazie oczekiwań, że spadek tempa wzrostu gospodarki chińskiej już się zakończył. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy z Chin napływały lepsze dane odnośnie koniunktury w przemyśle (listopadowy HSBC PMI na poziomie 51,5 był najwyższy od 19 miesięcy), aktywności w usługach, które rozwijają się najszybciej od 4 miesięcy (grudniowy odczyt na poziomie 55,6) oraz sprzedaży detalicznej, która w listopadzie wzrosła o 14,9% w ujęciu rocznym i była lepsza od oczekiwań.

Seria lepszych danych makroekonomicznych daje nadzieję na ustabilizowanie tempa wzrostu PKB na poziomie 7-8% rocznie i oddala groźbę tzw. „twardego lądowania” gospodarki chińskiej. Chińskie władze ogłosiły, że zamierzają wspierać proces urbanizacji kładąc tym samym nacisk na coraz większą rolę konsumpcji we wzroście PKB. Lokalne rynki akcji spadają już od 5 lat i wiele sektorów jest wycenianych najniżej od ponad dekady. Kreuje to według nas bardzo atrakcyjne warunki dla wzrostu chińskich akcji w 2013 roku.

W grudniu złoto spadło o 2,3%, a srebro o 9,2%. Dzięki kontroli ryzyka fundusz jedynie nieznacznie (poniżej 0,2%) stracił na tej ekspozycji. W długim terminie jesteśmy pozytywnie nastawieni do metali szlachetnych, które powinny zyskiwać na wartości wraz z kontynuacją luźnej polityki monetarnej w większości rozwiniętych gospodarek. Największym zagrożeniem dla tej klasy aktywów byłoby zaostrzenie polityki fiskalnej oraz monetarnej na świecie. O ile negocjacje wokół fiskalnego klifu są małym krokiem w kierunku uzdrowienia finansów publicznych w USA, to większy wpływ na złoto powinna mieć kolejna runda stymulacji fiskalno-monetarnej przygotowywana przez nowy rząd w Japonii.

Fundusz zamierza zwiększyć zaangażowanie w akcje rynków wschodzących i koncentrować się na kontroli ryzyka. Uważamy, że należy posiadać ekspozycję na przecenione rynki akcji, a w przypadku gwałtownych spadków na giełdzie, należy przystąpić do zakupów oczekując zdecydowanych działań instytucji rządowych. Taki scenariusz powinien być także korzystny dla metali szlachetnych, w których zamierzamy utrzymywać zaangażowanie.