Investor FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2014

Na dzień 31 grudnia 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 975,28 zł, co oznacza spadek o 0,08% w stosunku do wyceny z 30 listopada 2014 r.

Grudzień, szczególnie na rykach wschodzących, rozczarował inwestorów liczących na tak zwany rajd Świętego Mikołaja. Wbrew oczekiwaniom większość indeksów rynków akcji zakończyła miniony miesiąc stratą. W Europie nastroje cały czas chłodzi brak oznak ożywienia gospodarczego, pomimo systematycznych działań Europejskiego Banku Centralnego zmierzających do pobudzenia gospodarki Starego Kontynentu. W grudniu EBC zadeklarował, że będzie kontynuował prace nad niestandardowymi działaniami zmierzającymi do pobudzenia europejskiej gospodarki, w tym różnymi wersjami luzowania ilościowego (QE). W tym samym komunikacie bank obniżył prognozy wzrostu PKB gospodarki europejskiej w 2015 roku do 1,0% (z 1,6%) oraz inflacji do 0,7% (z 1,1%).

Nastrojów nie poprawiały też wieści płynące z Grecji, która powróciła na czołówki mediów ekonomicznych. Przyśpieszone wybory parlamentarne oraz groźba wygrania ich przez radykalną lewicową partię Syriza zapowiadającą renegocjację programu naprawczego greckiej gospodarki zwiększyły nerwowość na rynku finansowym. Sytuacja w Grecji zdecydowanie utrudnia działania EBC, a w szczególności znacząco zwiększa ryzyko, z którym bank się musi liczyć przy ewentualnym wprowadzeniu europejskiego programu QE.

Ważnym czynnikiem wpływającym na rynki finansowe pozostają wydarzenia na rynku surowców przemysłowych, a w szczególności ropy. Od ubiegłorocznego szczytu jej cena spadła już o ponad 50%, co spowodowało, że coraz częściej zaczęły pojawiać się pytania o kondycję amerykańskich firm, które zainwestowały w wydobycie ropy i gazu z łupków. Z drugiej strony pozytywną informacją dla amerykańskich inwestorów były dane makroekonomiczne pokazujące utrzymujący się wzrost amerykańskiej gospodarki. Dane makro i spadek ceny ropy (który może przełożyć się na obniżenie tempa inflacji w USA) dają sprzeczne sygnały dla Fed przy decyzji o ewentualnej podwyżce stóp procentowych, a to właśnie przewidywany termin tego wydarzenia od dłuższego czasu pozostaje jednym z najważniejszych tematów giełdowych komentarzy.

Rozbieżne zachowanie różnych klas aktywów spowodowało, że w minionym miesiącu wartość certyfikatów Investor FIZ praktycznie nie zmieniła się. W grudniu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ograniczyliśmy zaangażowanie w krajowy segment małych spółek. W kolejnych miesiącach będziemy nadal szukać okazji inwestycyjnych, które pojawiają się w związku ze znaczącym spadkiem ceny ropy.