Investor FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2015

Na dzień 31 grudnia 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 928,90 zł, co oznacza spadek o 0,14% w stosunku do wyceny z 30 listopada 2015 r.

Wbrew statystycznym wzorcom, ostatniego miesiąca roku 2015 roku inwestorzy na rynkach akcji nie mogą zaliczyć do udanych. Praktycznie wszystkie giełdy na świecie odnotowały mniejsze (np. w USA) lub większe (w Europie) spadki. Ponownie wzrosła zmienność i pojawiły się obawy o powtórkę z sierpniowego krachu. Sporo zamieszania wprowadził – zupełnie niezamierzenie - prezes Mario Draghi, który rozbudzał oczekiwania dotyczące zwiększenia skali „druku pieniądza” w strefie euro, by na początku grudnia ostatecznie srodze je zawieść. Spadki na zachodnioeuropejskich parkietach były dotkliwe, ale w gruncie rzeczy związane tylko z umocnieniem się euro względem dolara. Niestety to, co okazało się ciężarem dla giełd w strefie euro nie przyniosło ulgi rynkowi surowców czy akcjom na Wall Street. Cena ropy naftowej, w obliczu rosnących zapasów i zapowiedzi Iranu dotyczących zwiększenia sprzedaży, z impetem przełamała kolejną psychologiczną barierę – 40 dolarów za baryłkę. Sytuację na rynkach finansowych dodatkowo skomplikowała kolejna decyzja Chin o zmianach w mechanizmie ustalania kursu walutowego. Globalni inwestorzy z niepokojem obserwowali również rozwój sytuacji na rynku długu korporacyjnego, na którym ograniczona płynność spowodowała zawieszenie umorzeń w dwóch dużych zagranicznych funduszach inwestujących na rynku obligacji „śmieciowych”. Kropkę na „i” postawił FED podnosząc po raz pierwszy od dekady stopy procentowe. Co prawda decyzja ta, a szczególnie jest „gołębie” uzasadnienie, została przyjęta przez inwestorów z ulgą, ale indeksy nie zdołały odrobić poniesionych wcześniej strat. Ostatecznie indeks we Frankfurcie zakończył miesiąc ponad 5% spadkiem, podczas gdy indeks S&P500 obniżył się o niecałe 2%. W Polsce, indeksy kontynuowały listopadową przecenę, choć już w mniejszej skali. Indeks WIG spadł w grudniu o 3%.

Na grudniowy wynik Funduszu istotny wpływ wywarł wzrost ceny jednej spółki portfelowej, która odreagowała część silnych spadków z poprzedniego miesiąca. Pozytywny wpływ tego wzrostu został jednak zniwelowanych przez obniżenie wartości funduszy typu ETF dających ekspozycję na europejskie giełdy oraz funduszy odzwierciedlających indeksy z USA. Zaangażowanie, poprzez kontrakty terminowe, w segmencie średnich i dużych spółek w Polsce również przyniosło stratę. Zyskowne okazały się krótkie pozycje utrzymywane w wybranych spółkach polskich i europejskich.

W kolejnych miesiącach fundusz nadal będzie obecny na rynkach akcji w strefie euro, USA a także w Polsce. Inwestycje na rynkach wschodzących w dalszym ciągu traktujemy raczej krótkoterminowo, podobnie jak potencjalne zaangażowanie na rynku surowców. Chociaż sytuacja na światowych rynkach oraz gospodarkach zmienia się dynamicznie i jest obecnie bardziej skomplikowana oraz niejednoznaczna, w dalszym ciągu, uznajemy trend wzrostowy w USA za dominujący. Jednak biorąc pod uwagę podwyższone ryzyko będziemy starali się zwiększać udział strategii typu long/ short w portfelu Funduszu.

* * *

Począwszy od 2016 roku komentarze do wycen Investor FIZ publikowane będą w cyklach kwartalnych (częstotliwość samej wyceny pozostanie bez zmian). Zmiana jest efektem ujednolicenia polityki informacyjnej funduszy zamkniętych Investors TFI.