Investor FIZ - Komentarz do wyceny z kwietnia 2014

Na dzień 30 kwietnia 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1 048,46 zł, co oznacza spadek o 3,73% w stosunku do wyceny z 31 marca 2014 r.

W kwietniu miała miejsce kontynuacja przeceny małych i średnich spółek w Polsce. Indeks sWIG80 spadł o 4,2%, czyli dużo więcej niż wskaźnik szerokiego rynku WIG, który zniżkował w zeszłym miesiącu o 0,9%. Biorąc pod uwagę fakt, że stan polskiej gospodarki poprawia się, przyczyną spadków kursów akcji małych i średnich jest najprawdopodobniej trwająca reforma systemu emerytalnego. Niskie zainteresowanie ubezpieczonych utrzymaniem części składki w OFE spowoduje, że fundusze emerytalne będą w przyszłości per saldo podmiotami sprzedającymi akcje. To znacząca zmiana, gdyż od momentu powstania OFE generalnie stały po stronie popytowej. Zmiana ta odbije się najbardziej na małych i średnich spółkach, których akcje charakteryzują się najniższą płynnością.

Fundusz zdecydował się zmniejszyć o połowę swoje zaangażowanie w sektorze małych i średnich spółek. Ta część portfela obciążyła wynik w tym miesiącu o ok 2,5%, ale dzięki zmianie alokacji w kierunku dużych i płynnych inwestycji (głównie za granicą) Fundusz będzie mógł w kolejnych miesiącach efektywniej reagować na zmieniającą się sytuację na rynkach finansowych.

Z uwagi na ich niską wycenę Fundusz utrzymuje zaangażowanie w akcje spółek wydobywczych oraz w kontrakty na platynę. Metal ten z jednej strony korzysta z rosnącej sprzedaży samochodów na świecie (wykorzystuje się go do produkcji katalizatorów samochodowych), a z drugiej na nieustających strajkach w Republice Południowej Afryki, będącej największym eksporterem platyny. Strajki zmuszają bowiem lokalnych producentów do wstrzymania produkcji, a część z nich rozważa nawet skup platyny na rynku w celu wywiązania się z długoterminowych kontraktów z kluczowymi klientami.