Investor FIZ - Komentarz do wyceny z lipca 2014

Na dzień 31 lipca 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1 022,30 zł, co oznacza spadek o 2,61% w stosunku do wyceny z 30 czerwca 2014 r.

Głównym czynnikiem wpływającym na lipcową wycenę funduszu była znacząca przecena małych i średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie (mWIG40 stracił ponad 4% a sWIG80 ponad 8%). W tym segmencie rynku niestety bardzo widoczna jest przeforsowana przez rząd zmiana funkcjonowania systemu emerytalnego. Ograniczenie roli funduszy emerytalnych zmusza te instytucje do przekonstruowania portfeli inwestycyjnych i ucieczki w stronę najbardziej płynnych aktywów. Małe i średnie spółki w Warszawie niestety do takich nie należą. Z drugiej strony po tak znaczącej przecenie, wyceny części notowanych firm stały się zdecydowanie atrakcyjniejsze niż blue-chips, co nie jest uzasadnione przesłankami fundamentalnymi.

Negatywnie na wartość certyfikatów zadziałała też przecena złota. Wierzymy, że w dłużej perspektywie zaangażowanie w kruszec powinno pozytywnie wpływać na wartość portfela funduszu, jednak krótkookresowe wahania notowań złota tym razem zadziałały na niekorzyść (miesiąc wcześniej złoto znacząco przyczyniło się do wzrostu wartości certyfikatów Investor FIZ).

Z ciekawą sytuacją mieliśmy do czynienia w USA. Mimo że publikowane dane makroekonomiczne pokazują przyśpieszenie (PKB w drugim kwartale wzrósł o 4%, a dodatkowo skorygowano na lepsze dane za pierwszy kwartał 2014), to główny indeks giełdy amerykańskiej S&P500 lipiec zakończył spadkiem. Zgodnie z tym, co pisaliśmy w poprzednich komentarzach, wysokie wyceny akcji już w znacznym stopniu dyskontują poprawę sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Przez cały miesiąc utrzymywaliśmy krótkie pozycje na indeksach w USA, które póki co okazały się być mocniejsze od indeksów europejskich. Widzimy jednak potencjał do dalszych spadków w związku z czym portfel Investor FIZ będzie zabezpieczony przed ryzykiem rynkowym.

Na korzyść funduszu zadziałała też krótka pozycja na rublu rosyjskim. Eskalacja konfliktu na Ukrainie i „umiędzynarodowienie” go po zestrzeleniu samolotu malezyjskich linii lotniczych spowodowały zaostrzenie sankcji wobec Rosji i nasilenie obaw inwestorów o przyszłość rosyjskiej gospodarki.