Investor FIZ - Komentarz do wyceny z listopada 2014

Na dzień 30 listopada 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 976,06 zł, co oznacza spadek o 1,99% w stosunku do wyceny z 31 października 2014 r.

 W listopadzie, podobnie jak w wielu wcześniejszych miesiącach, rynki finansowe pozostawały pod dużym wpływem działań podejmowanych przez banki centralne. Tym razem najsilniejsze impulsy popłynęły z Azji. Bank centralny Japonii zdecydował bowiem o zwiększeniu skali skupu aktywów, a Ludowy Bank Chin dość nieoczekiwanie obniżył stopy procentowe. Pozytywny sygnał dla rynku akcji popłynął również z Europejskiego Banku Centralnego. Co prawda nie zmienił on stóp procentowych, ale zapowiedział wzrost sumy bilansowej oraz zasygnalizował skupowanie z rynku obligacji skarbowych państw strefy euro oraz możliwość wprowadzenia niestandardowych metod luzowania polityki pieniężnej.

 Działania banków centralnych, połączone z dobrymi danymi płynącymi z amerykańskiej gospodarki, przyczyniły się do wzrostu indeksów większości najważniejszych giełd. Przełożyło się to również na wzrost wyceny europejskich i azjatyckich inwestycji Funduszu, przy czym w tym drugim przypadku zysk osiągnięty dzięki spodziewanemu przez nas wzrostowi giełdy w Szanghaju został w dużej części zniwelowany przez korektę, której doświadczył parkiet Wietnamie.

 Zdecydowanie negatywnie na tle większości giełd na świecie w listopadzie zachowywały się indeksy warszawskiego parkietu – wszystkie najważniejsze wskaźniki zanotowały spadek. Warszawska giełda nie może niestety odrodzić się po bolesnym ciosie, jakim było praktyczne wyeliminowanie z rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych. To właśnie przecena akcji małych spółek znajdujących się w portfelu Funduszu przyczyniła się do listopadowego spadku wyceny certyfikatów Investor FIZ.

 W kolejnych miesiącach chcemy nadal wykorzystywać opisywane w poprzednich komentarzach możliwości, które pojawiły się w Chinach po szerszym otworzeniu się giełdy w Szanghaju na inwestorów zagranicznych. Będziemy również szukać okazji inwestycyjnych, które pojawiają się w związku ze znaczącym spadkiem ceny ropy. Towarzyszyć temu będzie stopniowe zmniejszanie zaangażowania na giełdzie warszawskiej.