Investor FIZ - Komentarz do wyceny z listopada 2015

Na dzień 30 listopada 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie, z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 930,22 zł, co oznacza spadek o 3,40% w stosunku do wyceny z 30 października 2015 r.

W listopadzie, po październikowym najsilniejszym od kilku lat odreagowaniu, na wielu światowych giełdach nastąpiło uspokojenie nastojów, a większość indeksów na rynkach rozwiniętych zanotowała niewielkie zmiany. Na tym tle wyróżniały się parkiety europejskie, a szczególnie niemiecki – indeks DAX rosnąc o prawie 5% zdeklasował rywali. Fakt, że duża część indeksów giełd rynków rozwiniętych, po powrocie ponad długoterminowe średnie, utrzymała się na wysokim poziomie świadczy o sile rynków akcji. Awersji inwestorów do ryzyka nie zwiększył ani istotny wzrost prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych w USA jeszcze w grudniu, ani krwawe zamachy terrorystyczne w Paryżu.

Zdecydowanie gorzej radziły sobie rynki wschodzące. W tym przypadku wzmocnienie dolara i perspektywa zacieśnienia polityki pieniężnej przez FED są raczej niekorzystną informacją dla inwestorów. Ich nastroje pogorszyła dodatkowo silna przecena wielu surowców, np. ropy o 12% i miedzi o 10%. Listopad okazał się słabym miesiącem również dla warszawskiej giełdy. Najbardziej widoczne było to w przypadku dużych spółek, których indeks spadł o 6,5%. Mniejsze i średnie firmy radziły sobie lepiej, choć grupujące je indeksy również zaliczyły spadki.   

Na listopadowy wynik Funduszu największy wpływ wywarł znaczący spadek ceny jednej spółki portfelowej, w wyniku którego z naddatkiem zniwelowany został pozytywny efekt październikowego wzrostu kursu tej spółki. Pozostałe składniki portfela inwestycyjnego łącznie odnotowały niewielki zysk. Najlepiej zachowały się fundusze ETF dające ekspozycję na europejskie giełdy. Dobry wynik przyniosły również pozycje w funduszach odzwierciedlających indeksy z USA. Niewielką stratą zakończyło się natomiast zaangażowanie (poprzez kontrakty terminowe) w krajowe średnie spółki. Z kolei kontrakty na WIG20 odnotowały spadek porównywalny ze zmianą indeksu bazowego, który jednak w dużej mierze został pokryty przez zyski z krótkich pozycji utrzymywanych na dwóch papierach w zaliczanych do dużych spółek.

W kolejnych miesiącach Fundusz nadal będzie obecny na rynkach akcji w strefie euro, USA a także w Polsce. Inwestycje na rynkach wschodzących w dalszym ciągu traktujemy raczej krótkoterminowo. Uznajemy, że zachowanie indeksów po sierpniowym tąpnięciu, a szczególnie pokazywana w ostatnich dwóch miesiącach siła zachodnich parkietów, wspiera nasz pogląd o wystąpieniu krachu, który nie jest związany ze światową recesją i zmianą długoterminowego trendu na rynkach akcji. W dalszym ciągu będziemy starali się szukać możliwości inwestycyjnych wykorzystując strategię typu long/ short.