Investor FIZ - Komentarz do wyceny z lutego 2013

Na dzień 28 lutego 2013 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1008,37 zł, co oznacza spadek o 4,53% w stosunku do wyceny z 31 stycznia 2013 r.

Luty przyniósł wyraźną korektę na większość światowych rynków akcji. Szczególnie głęboka była ona na niektórych rynkach azjatyckich, czego przykładem może być indeks spółek chińskich w Hong Kongu (stracił ponad 6%), czy też SENSEX, wskaźnik giełdy w Indiach, który zniżkował o ponad 5%. Przecena nie ominęła również giełdy warszawskiej i dotknęła zarówno duże, jak i małe spółki (WIG20 i sWIG80 straciły odpowiednio 1,6 i 1,7%).

Ubiegłomiesięczna korekta odbiła się również na wycenie certyfikatów Investor FIZ, przy czym w przypadku funduszu skalę przeceny aktywów wyraźnie zwiększyły spadki cen dwóch pozycji – polskiej spółki budowlanej oraz indyjskiej spółki technologicznej. Negatywnie na wyniku funduszu wpłynęła również sytuacja na rynku metali szlachetnych i spółek je wydobywających. Zarówno jednak na rynki akcji, jak i ceny metali szlachetnych korzystnie zadziałało złagodzenie przez Bena Bernanke w czasie przesłuchań przed komisjami Kongresu USA stanowiska prowadzonej polityki monetarnej. Szef amerykańskiego banku centralnego nie tylko dopuścił możliwość opóźnienia terminu rozpoczęcia odsprzedaży skupowanych od 2008 r. aktywów, ale nawet przetrzymanie części z nich do terminu wykupu. Wypowiedzi Bena Bernanke ucięły spekulacje, że w najbliższym czasie dojdzie do zaostrzenia polityki monetarnej i zamknięcia okresu niskich stóp procentowych.

Tego typu sygnały powinny zadziałać pozytywnie zarówno na rynki metali szlachetnych, jak i akcji. Fundusz utrzymuje pozytywne długoterminowe nastawienie do metali szlachetnych. Uważamy też, że interesujące możliwości inwestycyjne zapewnia giełda w Wietnamie. Po znaczącej przecenie w drugiej połowie 2012 r., od początku tego roku indeks tamtejszej giełdy zyskał ponad 15%. Akcje pozostają jednak wyceniane niżej niż na wielu innych giełdach w regionie. Wietnamskiej giełdzie sprzyja też obniżenie w tym kraju stóp procentowych oraz spodziewane ożywienie gospodarcze na świecie, które powinno pobudzić eksport stanowiący około 80% PKB Wietnamu. Interesujące pozostają też Chiny, choć tu koncentrujemy się na szeroko pojętym sektorze dóbr konsumpcyjnych. Część zapewniająca płynność portfela to przede wszystkim lokaty i bony skarbowe.