Investor FIZ - Komentarz do wyceny z lutego 2014

Na dzień 28 lutego 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1 170,52 zł, co oznacza wzrost o 5,28% w stosunku do wyceny z 31 stycznia 2014 r.

Luty stał pod znakiem wyraźnej poprawy sytuacji na rynku metali szlachetnych – znaczące wzrosty zanotowały ceny złota (6,6%), platyny (5,1%) oraz srebra, które podrożało aż o 11,1%. Powodem wzrostów było z jednej strony wyczerpywanie się potencjału po stronie podażowej, a z drugiej wzrost popytu wywołany niepokojami na kolejnych rynkach rozwijających się. Załamanie się kursu i dewaluacja argentyńskiego peso, niepokoje w Wenezueli, czy wreszcie systematycznie zaostrzający się w lutym konflikt na linii Kijów-Moskwa zwiększył popyt inwestorów na aktywa uważane za bezpieczną przystań w niespokojnych czasach (szczególnie widoczne stało się to pierwszego roboczego dnia marca, kiedy to rynek mocno zareagował na groźbę rozpoczęcia przez Rosję oficjalnych działań militarnych na Krymie). Na korzyść złota i srebra zadziałały też pojawiające się na rynku spekulacje o możliwym spowolnieniu ograniczania programu luzowania ilościowego przez Fed. Wzrosty cen metali szlachetnych przełożyły się pozytywnie na wyniki Funduszu. Na plus zadziałało tu przede wszystkim nasze zaangażowanie w srebro oraz akcje spółek wydobywających złoto.

Duży udział w lutowym wzroście wyceny certyfikatów Investor FIZ miał też rynek polski. Dodatnio na wynik wpłynęły zarówno długie pozycje na kontraktach na WIG20, jak i zaangażowanie w sektor małych i średnich spółek. 

W obliczu niepewności na Ukrainie oraz ciągle wysokich wycen na rynku akcji w najbliższym czasie zamierzamy utrzymywać defensywny charakter portfela. Jego znaczną część stanowić będą obligacje skarbowe, a dodatkowo podtrzymujemy nasze zaangażowanie w kontrakty terminowe zabezpieczające przed spadkami na rynku akcji w USA oraz długie pozycje na rynku metali szlachetnych.