Investor FIZ - Komentarz do wyceny z lutego 2015

Na dzień 28 lutego 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 976,13 zł, co oznacza spadek o 0,68% w stosunku do wyceny z 31 stycznia 2015 r.

Luty był generalnie udanym miesiącem dla posiadaczy akcji. Pozytywny sentyment dla rynku akcji był efektem lepszych od oczekiwań danych z gospodarki amerykańskiej, a także bardziej komunikatu Fed, mogącego sugerować, że amerykański bank centralny nie będzie się śpieszyć z podwyżkami stóp procentowych.

W Polsce Rada Polityki Pieniężnej na lutowym posiedzeniu zgodnie z oczekiwaniami dużej części rynku pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Komunikat po posiedzeniu miał raczej gołębi wydźwięk, co może sugerować, że na kolejnych posiedzeniach RPP może zdecydować się na obniżenie poziomu stóp o 25-50 punktów bazowych, szczególnie, że ostatnie dane dotyczące poziomu cen konsumpcyjnych pokazały głębszą niż oczekiwano deflację.

Na lutowy wynik Funduszu największy wpływ miała znacząca przecena akcji jednej ze spółek z portfela. W kolejnych miesiącach sukcesywnie będziemy starali się budować pozycję w strategii long short, szukać okazji wśród spółek korzystających ze spadku cen ropy. Dobrą okazją inwestycyjną może okazać się również spodziewana zmiana trendu lub korekta rynku obligacji.