Investor FIZ - Komentarz do wyceny z maja 2013

Na dzień 31 maja 2013 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 947,19 zł, co oznacza wzrost o 1,69% w stosunku do wyceny z 30 kwietnia 2013 r.

Największy dodatni wpływ na wynik w tym miesiącu miały pozycje na wybranych spółkach i rynkach w Azji. Wynik obniżyła natomiast inwestycja w polską spółkę budowlaną. Fundusz zarobił najwięcej na indyjskim producencie telefonów komórkowych. Ponadto do wyniku dodały pozycje w Japonii, gdzie Fundusz posiada akcje spółek technologicznych eksportujących swoje produkty na rynki zagraniczne oraz krótką pozycję na kontraktach na obligacje rządowe. Dodatkowo Fundusz zarobił na ekspozycji na rynek akcji w Wietnamie, który wzrósł w maju o ponad 9%. Ekspozycję na Wietnam zamierzamy trzymać długoterminowo i wykorzystywać korekty do jej zwiększania.

Akcje wietnamskie przez ostatnie 4 lata były ofiarą wysokiej inflacji, dewaluacji waluty i skandali w sektorze bankowym. Z drugiej strony Wietnam jest krajem o ogromnym potencjale gospodarczym. Zamieszkuje go 90 milionów ludzi, z czego 70% jest w wieku produkcyjnym, a jedynie 5% ma powyżej 65 lat. Przy tak licznej i atrakcyjnej demograficznie populacji oraz PKB per capita na poziomie $1,500 (dla porównania: Chiny $6,000, Indonezja $3,900), Wietnam jest naturalnym miejscem do lokowania inwestycji, szczególnie w kontekście rosnących kosztów pracy w Chinach. Takie firmy jak Samsung oraz Intel przenoszą coraz większa część produkcji właśnie do Wietnamu. Ponadto kraj ma doskonałe warunki do uprawy ryżu i kawy, których jest znaczącym eksporterem. Wydaje się, że Wietnam przechodzi zmiany, które umożliwią mu powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu. Rząd postanowił zrestrukturyzować sektor bankowy oraz szerzej otworzyć rynek dla zagranicznych inwestorów. Inflacja spadła z 23% w 2011 roku do 6,3% w zeszłym miesiącu, co spowodowało stabilizację waluty oraz obniżkę stóp procentowych.

Jesteśmy mniej optymistycznie nastawieni do światowych rynków akcji. Pogorszenie danych makroekonomicznych w ostatnich miesiącach nie zachęca do zakupów akcji, które na wielu rynkach już mocno wzrosły od początku roku. Zachowanie rynków obligacji krajów wschodzących, a także indeksów giełdowych m.in. Japonii, Filipin oraz Turcji pokazuje, że należy liczyć się z dużymi i gwałtownymi przecenami na rynkach, które do tej pory należały do najbardziej popularnych tematów inwestycyjnych.