Investor FIZ - Komentarz do wyceny z maja 2014

Na dzień 31 maja 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1 031,58 zł, co oznacza spadek o 1,61% w stosunku do wyceny z 30 kwietnia 2014 r.

Maj przyniósł wzrosty na większości giełd akcji. Mimo wysokich wycen nadal rosły indeksy w USA. Amerykańskim inwestorom nie przeszkodziła nawet informacja o szacowanym spadku PKB w pierwszym kwartale tego roku, mimo, że patrząc historycznie, spadek taki zwykle zapowiadał zniżkę cen na Wall Street.

Właśnie niespodziewanie silny optymizm inwestorów na rynkach akcji w USA i wzrost tamtejszych indeksów był jedną z ważniejszych przyczyn spadku wyceny certyfikatów Investor FIZ w minionym miesiącu. Szczególnie zaskakująco zachował się indeks spółek technologicznych Nasdaq, który zyskał ponad 4%, przerywając tym samym trwającą od marca tego roku korektę.

Drugim istotnym czynnikiem, który niekorzystnie wpłynął na zachowanie certyfikatów Funduszu były spadki cen metali szlachetnych oraz akcji spółek wydobywczych. Liczyliśmy tu na odbicie ceny złota (a za nim innych metali szlachetnych) w reakcji na zmniejszające się realne stopy procentowe w USA.

Ostatni miesiąc nie zmienia naszego podejścia do rynków akcji i do zarządzania Funduszem. Wymagające wyceny spółek za oceanem sugerują zachowanie ostrożności oraz defensywne podejście do rynków akcji (szczególnie w USA), a także selektywne poszukiwanie okazji inwestycyjnych. Z drugiej strony zamierzamy utrzymywać pozycje zabezpieczające przed spadkiem indeksów.