Investor FIZ - Komentarz do wyceny z maja 2015

Na dzień 31 maja 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 959,31 zł, co oznacza spadek o 2% w stosunku do wyceny z 30 kwietnia 2015 r.

Maj nie przyniósł rozstrzygnięcia jeśli chodzi o ustanowienie wyraźnego i jednoznacznego trendu na światowych rynkach finansowych. Nadal panowała niepewność i zmienność, którą obserwujemy od początku wiosny. Wzrosty były udziałem parkietów w Japonii oraz USA, podczas gdy większość europejskich indeksów nie zanotowała w ujęciu miesięcznym znaczących zmian. Zatrzymanie wzrostu ceny ropy oraz ponowne osłabienie euro mogły wspomóc notowania akcji ze strefy euro, jednak kolejna odsłona kłopotów Grecji ze spłatą długów co chwila psuła nastroje inwestorów.

Na rynkach wschodzących kwietniowi liderzy, czyli Rosja i Brazylia, zanotowali 5-6-proc. spadki, podczas gdy giełda w Indiach zdołała odrobić straty z poprzedniego miesiąca. Ostatecznie dolarowy indeksy rynków wschodzących odnotował 4-proc. korektę niwelującą większość kwietniowego silnego wzrostu. Polska giełda, po wcześniejszym pokazie względnej siły, zakończyła miesiąc spadkiem WIG o prawie 2% i WIG20 o 3%. Indeksy mniejszych i średnich spółek praktycznie nie zmieniły wartości, ale ostatni tydzień miesiąca przyniósł zauważalne spadki indeksu mWIG40. Podobnie było z indeksem dużych spółek, który zniżkował w reakcji na wyniki wyborów prezydenckich, a w szczególności ze względu na obawy o wpływ decyzji politycznych na zmniejszenie zysków sektora bankowego.

Na majowy wynik Funduszu największy wpływ wywarł znaczący spadek kursu akcji jednej spółki portfelowej, który nastąpił po opublikowaniu słabszych niż w ubiegłym roku danych finansowych za pierwszy kwartał. Pozostałe składniki portfela per saldo nie zmieniły wartości. Reakcja inwestorów na wynik wyborów prezydenckich spowodowała spadek ceny kontraktów terminowych na WIG20 oraz mWIG80. Również część portfela dedykowana do strategii typu long/short odnotowała niewielką stratę. Natomiast pozytywny wpływ na wartość portfela wywarła ekspozycja na rynki w USA i w Europie. Bilans zaangażowania na rynkach wschodzących okazał się lekko ujemny, przy wzrostach w Wietnamie i Indiach, a spadkach w Hongkongu i na globalnych indeksach.

W kolejnych miesiącach sukcesywnie będziemy starali się budować pozycję w strategii long/ short. Fundusz będzie także obecny na rynkach akcji w strefie euro oraz w Polsce. Uznajemy również, że opłacalna może się okazać inwestycja w niektóre rynki wschodzące. Dodatkowo Fundusz zamierza wdrażać i stosować fundamentalne systemy ilościowe, jako narzędzie doboru oraz alokacji wybranych instrumentów finansowych.