Investor FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2014

Na dzień 31 marca 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1 089,06 zł, co oznacza spadek o 6,96% w stosunku do wyceny z 28 lutego 2014 r.

Luty stał pod znakiem korekty na rynkach akcji. Szczególnie dotkliwie odczuły to rynki Europy Wschodniej, a zwłaszcza indeks małych i średnich spółek w Polsce SWIG80, który spadł o 5,50%. Jednym z powodów spadków w tej części świata była kulminacja konfliktu Rosja-Ukraina, który w połowie marca sprowadził indeks rosyjski do najniższego poziomu od 2009 roku. Od tego momentu rynki akcji póki co dynamicznie odrabiają straty. Przecena w Europie Wschodniej odbiła się także na wycenie portfela małych i średnich spółek Funduszu Investor FIZ obciążając wynik Funduszu w tym miesiącu o ok. 5%.

Na wyniku odbiły się także negatywnie spadki cen metali szlachetnych, w których Fundusz Investor FIZ utrzymuje zaangażowanie dostrzegając prawdopodobieństwo odbicia cen akcji spółek wydobywających kruszec po 3-letniej korekcie oraz szansę na mocny wzrost cen platyny w związku z rosnącą na świecie sprzedażą samochodów oraz nieustającymi strajkami w Republice Południowej Afryki.

Największy dodatni wpływ ma wynik Funduszu w tym miesiącu miała długa pozycja na kontraktach na pszenicę, która w związku z konfliktem Rosja-Ukraina i potencjalnymi sankcjami na eksport produktów rolnych z Rosji, wzrosła w marcu o ponad 15%.

W związku z uspokojeniem sytuacji na Ukrainie, ograniczyliśmy pozycje zabezpieczające portfel i obserwujemy rozwój sytuacji. Znaczną część portfela utrzymujemy w obligacjach skarbowych, a ofensywną część portfela niezmiennie utrzymujemy w sektorze małych spółek notowanych na giełdzie w Warszawie.