Investor FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2015

Na dzień 31 marca 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 972,73 zł, co oznacza spadek o 0,35% w stosunku do wyceny z 28 lutego 2015 r.

Pomimo generalnie pozytywnych nastojów panujących w marcu na rynkach finansowych, miniony miesiąc okazał się znacznie bardziej niejednoznaczny i zmienny niż luty. Europejskie parkiety kontynuowały dobrą pasę z początku roku, jednak główna część wzrostu nastąpiła w pierwszych dwóch tygodniach. Potem przyszło uspokojenie, a nawet niewielka korekta. W rezultacie indeks DAX zakończył miesiąc ponad 5-proc. wzrostem, giełda w Hiszpanii 3-proc., ale już paryski parkiet zyskał „tylko” 2%. Kwintesencją marcowej zmienności na rynkach było zachowanie się indeksów z Wall Street. Amerykańscy inwestorzy przez cały miesiąc wahali się miedzy kontynuacja trendu wzrostowego, a wejściem w dłuższą korektę. W efekcie straty głównych indeksów znacznie przekroczyły 1%, choć indeks małych spółek Russell 2000 zdołał obronić 1,5% wzrost. Duże wahania widoczne były również w przypadku cen surowców takich jak ropa oraz na rynku walutowym. Ważnym akcentem mającym wpływ na postrzeganie rynku przez inwestorów były wieści płynące z Fed. Przedstawiciele tej instytucji uznali co prawda, że wzrost stóp procentowych jest nieuchronny, ale dali inwestorom nadzieję, że faktyczne decyzje zostaną przesunięte w czasie. Tym samym, w zależności od perspektywy, jednocześnie przybliżyli i oddalili decyzję o wzroście stóp procentowych

W Polsce hossa na „misiach”, które mocno zyskiwały w pierwszych dwóch miesiącach roku, straciła trochę swój impet, a indeks sWIG80 po czterech tygodniach trendu bocznego zakończył miesiąc ponad 1-proc. wzrostem. Duże spółki odzyskały nieco z utraconej wcześniej siły, ale stało się to dzięki trwającemu zaledwie kilka sesji odreagowaniu z połowy miesiąca. Znacznie gorzej radziły sobie natomiast inne rynki wschodzące, których indeks (MSCI EM) spadł o 2%, podczas gdy bohaterowie ubiegłego roku czy Indie i Turcja straciły po 4%.

Na marcowy wynik Funduszu znaczący wpływ miało utrzymywane od pewnego czasu zaangażowanie w fundusze dające ekspozycję na rynek w Wietnamie. Niestety w ostatnich tygodniach indeks akcji w tym kraju zanotował znaczący spadek, niwelując wzrosty z pierwszych miesięcy tego roku. Niewielkimi stratami zakończyły się inwestycje w USA oraz Turcji. Zostały one jednak wyrównane zyskami osiągniętymi w Polsce oraz w Europie Zachodniej. Natomiast część portfela dedykowana strategii typu long/short nie przyniosła jeszcze zauważalnych rezultatów.

W kolejnych miesiącach sukcesywnie będziemy starali się budować pozycję w strategii long/ short oraz szukać okazji wśród spółek oraz krajów korzystających ze spadku cen ropy. Fundusz będzie także obecny na rynkach akcji w strefie euro. Uznajemy również, że opłacalna może się okazać inwestycja w niektóre rynki wschodzące. Dodatkowo Fundusz zamierza stosować fundamentalne systemy ilościowe, jako narzędzie doboru oraz alokacji wybranych instrumentów finansowych. W przypadku polskich małych spółek uczestnictwo w potencjalnej hossie w tym segmencie rynku, będzie powiązane z dążeniem Funduszu do utrzymania wysokiej płynności portfela.