Investor FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2017

Na dzień 31 marca 2017 r. dokonano kolejnej wyceny aktywów certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 927,27 zł, co oznacza spadek o 0,45% w stosunku do wyceny z 31 grudnia 2016 r.

Pierwszy kwartał 2017 przyniósł wzrosty zarówno na amerykańskich jak i europejskich rynkach akcji oraz stabilizację cen na rynkach instrumentów dłużnych. Główną przyczyną wzrostów na rynkach akcji były dobre nastroje inwestorów, wyniki fundamentalne były w tym okresie umiarkowanie pozytywne. Wskaźniki makroekonomiczne wskazują na wyraźną poprawę nastrojów zarówno w Europie Zachodniej jak i USA.

Również ryzyka polityczne, które miały duży wpływ na rynki finansowe na początku roku w miarę upływu kwartału znacznie się obniżyły. Wybory w Holandii nie przyniosły zwycięstwa skrajnie prawicowej i antyeuropejskiej Partii Wolności, a również we Francji partia Front Narodowy Marine Le Pen traci nieco poparcie w sondażach.

 Podobnie wydaje się wyglądać sytuacja w USA. Wprawdzie część obserwatorów rynku oczekiwała dużej zmienności, a nawet wstrząsów na rynkach finansowych po przejęciu władzy przez prezydenta Trumpa, ale po wielu początkowych problemach sytuacja polityczna wydaje się uspokajać.  

Jak się wydaje dość dobra koniunktura powinna być kontynuowana. Głównym powodem do optymizmu na przyszłość jest dyskontowanie przez rynki finansowe oczekiwanego planu gospodarczego prezydenta Trumpa (obniżka podatków dla firm i osób fizycznych, plan inwestycji infrastrukturalnych i obniżenie barier administracyjnych i regulacji, repatriacja gotówki przechowywanej przez firmy amerykańskie na kontach zagranicznych). Nawet częściowe wprowadzenie tych reform powinno zaowocować zwiększoną aktywnością gospodarczą i umożliwić firmom giełdowym poprawę zysków jak i zwiększenie wypłat dywidend czy skupu akcji.

Na wyniki Funduszu największy wpływ miało zmieniające się ryzyko polityczne (głównie w USA). Jego wzrost na początku roku (wywołany m.in. podejrzeniami o wpływ służb specjalnych Rosji na wyniki wyborów w USA) spowodował, że portfel Funduszu koncentrował się na instrumentach rynku dłużnego. Pomimo szybkiej zmiany nastawienia marzec nie pozwolił już niestety na zyski - główne indeksy (S&P 500 czy Dow Jones) zakończyły miesiąc praktycznie bez zmian, a niektóre z indeksów reprezentujące główne sektory gospodarki pokazały nawet spadki: sektor bankowy -4,75%, transport -3,45%.

Strategia Funduszu bazuje na następujących założeniach:

  1. Naczelną zasadą (podobnie zresztą jak w większości funduszy absolutnej stopy zwrotu) jest ochrona kapitału. Tak więc oportunistycznie poszukujemy na rynkach finansowych sytuacji, w których relacja zysku do ryzyka jest najlepsza.
  2. W celu zmniejszenia ryzyka Fundusz aktywnie dywersyfikuje swoje inwestycje zarówno w zakresie klas aktywów (czyli włącza do portfela zarówno akcje jak i obligacje czy surowce) jak i geograficznie (czyli nie ogranicza swoich inwestycji wyłącznie do terytorium Polski).