Investor FIZ - Komentarz do wyceny z października 2012

Na dzień 31 października 2012 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1 066,47 zł, co oznacza spadek o 1,44% w stosunku do wyceny z 30 września 2012 r.

Na wynik funduszu złożyła się strata na polskim rynku akcji oraz zysk na indeksie spółek chińskich. Fundusz posiada ekspozycję na największe spółki warszawskiej giełdy jak również utrzymuje zaangażowanie w firmach o mniejszej kapitalizacji, które w długim terminie dają szansę na znaczący wzrost wartości. W październiku indeks WIG20 spadł o 2,3%, a indeks SWIG80 o 0,33%.

W ciągu ostatniego miesiąca Chiny opublikowały kilka ważnych informacji na temat stanu gospodarki. PKB wzrosło w trzecim kwartale o 7,4%, produkcja przemysłowa wzrosła o 9,2%, a sprzedaż detaliczna o 14,2% (wszystkie dane w ujęciu rok do roku). Ponadto wskaźnik PMI wzrósł w październiku do poziomu 50,2, co oznacza rosnącą aktywność gospodarczą chińskich firm. Dane te nie oznaczają, że Chiny wróciły na ścieżkę szybkiego wzrostu, ale dają nadzieję, że gospodarka się ustabilizowała. Tak jak spodziewaliśmy się miesiąc temu, lepsze informacje ekonomiczne pozytywnie wpłynęły na kursy akcji. Indeks HSCEI (chińskie spółki notowane w Hong Kongu) wzrósł o 7,63% w październiku, na czym skorzystał fundusz Investor FIZ.

Na początku października spodziewaliśmy się korekty na rynku metali szlachetnych, dlatego zamknęliśmy całą ekspozycję funduszu na złoto, srebro, platynę oraz akcje spółek wydobywczych, co pozwoliło uniknąć strat. Natomiast w długim terminie jesteśmy nadal pozytywnie nastawieni do metali szlachetnych i uważamy, że główne powody do wzrostu, takie jak - ujemne realne stopy procentowe, powszechne luzowanie polityki monetarnej, dodruk pieniądza w celu osłabienia głównych światowych walut oraz obawy przed wzrostem inflacji – są nadal aktualne i będą powodować dalszy wzrost cen. Planujemy odbudować pozycję na metalach szlachetnych we właściwym momencie.

W długim terminie największym ciężarem dla światowej gospodarki i rynków akcji jest pogrążona w recesji Europa. W krótkim terminie liczy się także ryzyko polityczne w USA. Po pierwsze z powodu wyborów prezydenckich, które nie będą miały znaczącego wpływu na fundamenty amerykańskiej gospodarki, ale mogą zwiększyć zmienność rynków. Po drugie z powodu zbliżającego się mocnego zacieśnienia polityki fiskalnej („fiscal cliff”) wchodzącego w życie w 2013 roku, które przy braku porozumienia demokratów i republikanów, spowoduje spadek wzrostu gospodarczego w USA.

Fundusz nie zmienia strategii i zamierza dalej koncentrować się na kontroli ryzyka. Uważamy, że należy posiadać ekspozycję na przecenione rynki akcji, a w przypadku gwałtownych spadków na giełdzie, należy przystąpić do zakupów oczekując zdecydowanych działań instytucji rządowych. Taki scenariusz powinien być także korzystny dla metali szlachetnych, w których zamierzamy utrzymywać zwiększone zaangażowanie.