Investor FIZ - Komentarz do wyceny z października 2014

Na dzień 31 października 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 995,91 zł, co oznacza wzrost o 0,02% w stosunku do wyceny z 30 września 2014 r.

Ubiegły miesiąc cechował się bardzo wysoką zmiennością światowych indeksów. W pierwszej połowie miesiąca główne indeksy akcji spadały o 6-12% a indeks zmienności VIX wzrósł do najwyższego poziomu od 2011 roku.  Sprzyjały temu obawy o głębsze niż dotychczas oczekiwano spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego, w tym szczególnie pogorszenie koniunktury w strefie euro oraz na rynkach wschodzących. Czynniki te przejściowo zostały zneutralizowane publikacją protokołu z wrześniowego posiedzenia Fed.

Wysoka zmienność rynków spowodowała straty na długich pozycjach na indeksach akcji oraz metalach szlachetnych, które zostały zrekompensowane przez zyski na małych spółkach w Polsce oraz na długich i krótkich pozycjach na spółkach w zachodniej Europie. Cały portfel osiągnął neutralny wynik za zeszły miesiąc.

W drugiej połowie zeszłego miesiąca korekta na wielu indeksach została niemal całkowicie bądź całkowicie zneutralizowana. Wzrosty cen akcji wyniosły na historyczne szczyty amerykańskie wskaźniki S&P500 oraz NASDAQ. Sprzyjały temu nadal stosunkowo dobre dane makroekonomiczne, w tym m.in. dane o wzroście gospodarczym USA w trzecim kwartale oraz dane o konsumpcji indywidualnej. Bardzo pozytywnie na rynki finansowe wpłynęła także decyzja banku centralnego Japonii, który zdecydował o zwiększeniu skali własnego programu skupu aktywów. Ponadto japoński publiczny fundusz emerytalny zdecydował się na zmianę alokacji aktywów, kładąc w niej większy nacisk na zagraniczne rynki akcji i obligacji, co dodatkowo pozytywnie wpłynęło na wyceny.

Pod koniec miesiąca dobrze radziły sobie także europejskie parkiety wspierane lepszymi od oczekiwań wynikami spółek oraz oczekiwaniami na działania EBC. Stosunkowo pozytywnie odebrane zostały także opublikowane w poniedziałek wyniki stress testów przeprowadzonych przez EBC na bankach strefy euro. Relatywnie dobrze poradziły sobie z krótkotrwałą globalną przeceną indeksy rynków wschodzących, które październik zakończyły wzrostem o 1,1%. Sprzyjał temu globalny spadek awersji do ryzyka widoczny w drugiej połowie miesiąca oraz towarzyszący mu spadek zmienności (indeks VIX obniżył się ponownie do poziomu z połowy września). Po silnej przecenie obserwowanej w Brazylii, która była efektem nieprzychylnie przyjętych przez rynki finansowe wyników wyborów prezydenckich w tym kraju, indeks IBovespa odreagował wzrostem wspieranym głównie przez eksportowe spółki surowcowe. Wzrosty obserwowano także w Chinach, gdzie indeks giełdy w Szanghaju wzrósł o ponad 2%. Wzrost oczekiwań na prorynkowe reformy w Indiach wspierały także tamtejszy rynek akcji. Na indyjską gospodarkę pozytywnie wpływa ponadto spadek cen surowców.

Na ostatnim posiedzeniu amerykańskiego banku centralnego Fed zakończył program skupu aktywów QE3. W komunikacie z posiedzenia Fed sygnalizował przy tym poprawę sytuacji na rynku pracy, co skłoniło uczestników rynku do ponownego przesunięcia oczekiwań na pierwsze podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w połowie 2015 r. Mniej gołębi wydźwięk posiedzenia wpłynął na dalsze umocnienie dolara oraz spadek wartości złota, którego cena spadła do najniższego poziomu od połowy 2010 r.