Investor FIZ - Komentarz do wyceny z października 2015

Na dzień 31 października 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 962,95 zł, co oznacza wzrost o 3,63% w stosunku do wyceny z 30 września 2015 r.

W październiku nastąpiło wyraźne odreagowanie słabości widocznej na rynkach akcji w dwóch poprzednich miesiącach. W efekcie wiele indeksów (w USA, Europie, a nawet na rynkach wschodzących) zdołało odrobić straty poniesione w trakcie sierpniowego krachu. Wskaźniki giełdowe na Wall Street znalazły się ponownie w okolicach historycznych szczytów, a indeks S&P500 przebił od dołu swoją długoterminową średnią.

Wizja globalnej bessy zdecydowanie się oddaliła. Inwestorzy przestali się przejmować sytuacją gospodarczą w Chinach i potencjalną dewaluacją juana. W październiku głównym tematem podgrzewającym atmosferę na rynkach była oddalająca się perspektywa podwyżek stóp procentowych w USA. Co prawda pod koniec miesiąca FED przypomniał możliwości podwyżek stóp jeszcze w tym roku, jednak nie popsuło to dobrych nastrojów inwestorów.

Istotnym czynnikiem wspierającym siłę odreagowania na giełdach była też zapowiedź bardziej agresywnej polityki monetarnej EBC. Znaczące osłabienie euro w relacji do dolara dało silny impuls europejskim indeksom akcji. W rezultacie DAX zakończył miesiąc 11-proc wzrostem, a giełda paryska –  9 proc. W tym samym czasie indeksy akcji w USA zyskiwały 8-10%, a indeks rynków wschodzących w dolarach zwyżkował o prawie 7%. Na tym tle polska giełda okazała się jedną z najsłabszych na świecie. Na wartości zyskiwały jedynie mniejsze i średnie spółki (3-4%), natomiast indeks WIG20 praktycznie nie zmienił wartości. Ta relatywna niemoc była przede wszystkim efektem wpływu na GPW polityki, a dokładniej wyborów parlamentarnych i związanej z nimi serii obietnic wyborczych.

Poprawa nastrojów na giełdach akcji znalazła odzwierciedlenie w aktywach Funduszu. Do wzrostu wyceny certyfikatów przyczyniły się między innymi długie pozycje otwarte na wielu rynkach akcji (zwłaszcza w Europie i USA), jak i zaangażowanie w kontrakty terminowe na krajowe średnie spółki oraz znaczący wzrost wyceny jednej ze spółek portfelowych. Wyników Funduszu nie poprawiły natomiast kontrakty na WIG20.

W kolejnych miesiącach Investor FIZ nadal będzie obecny na rynkach akcji w strefie euro, USA, a także w Polsce. Inwestycje na rynkach wschodzących traktujemy raczej krótkoterminowo. Uznajemy, że zachowanie indeksów po sierpniowym tąpnięciu wspiera nasz pogląd o wystąpieniu krótkoterminowego krachu, który nie jest związany ze światową recesją i zmianą długoterminowego trendu na rynkach akcji. W dalszym ciągu będziemy starali się szukać możliwości inwestycyjnych wykorzystując strategię typu long/ short.