Investor FIZ - Komentarz do wyceny z sierpnia 2012

Na dzień 31 sierpnia 2012 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1 105,84 zł, co oznacza spadek o 0,24% w stosunku do wyceny z 31 lipca 2012 r.

Fundusz zyskał w ostatnim miesiącu na ekspozycji na złoto i platynę, ponosząc jednocześnie stratę na akcjach małych i średnich spółek notowanych w Polsce oraz w Indiach. Papiery te zachowywały się słabiej od indeksów szerokiego rynku – indeks sWIG80 zanotował wzrost jedynie o 0,39%, a indyjski Nifty M50 spadł o 3,14%. Większość rynków wschodzących pozostaje w trendzie bocznym w związku z niepewnością co do dalszego rozwoju sytuacji w Europie oraz ze względu na słabnącą gospodarkę Chin. Fundusz utrzymuje zaangażowanie w małych i średnich spółkach, które w długim terminie dają szansę na znaczący wzrost wartości.

Potwierdzają się obawy odnośnie wzrostu światowej gospodarki. Strefa euro skurczyła się w drugim kwartale o 0,2%, co negatywnie odbija się na reszcie świata. Wartość eksportu z Japonii do Europy spadła o 25% od początku roku grożąć zahamowaniem wzrostu PKB. Gospodarka chińska rownież zmniejsza wielkość wymiany handlowej z resztą świata i importuje mniej surowców, co powoduje presję na gospodarki Ameryki Południowej. Ameryka Północna jest relatywnie mocniejsza, ale słabnie tempo wzrostu PKB, a firmy nie zwiększają przychodów.

Słabe dane gospodarcze na świecie, wysokie bezrobocie w USA, niechęć inwestorów do obligacji krajów peryferyjnej Europy wywołały serię zapowiedzi dalszego luzowania polityki monetarnej przez szefów EBC oraz FED. Pozytywnie zareagowały na to metale szlachetne – złoto zyskało 4,81%, srebro 13,39%, a platyna 8,78% w skali miesiąca.

Perspektywy wzrostu światowych gospodarek nie zachęcają do zakupu akcji. Działania banków centralnych mogą jednak spowodować, że rynki zareagują silnymi wzrostami, dlatego fundusz posiada cały czas ekspozycję na rynki akcji - zarówno poprzez indeksy szerokiego rynku jak i papiery poszczególnych spółek.

Dużo lepszy stosunek zysku do ryzyka niż w przypadku akcji widzimy w sektorze metali szlachetnych, które powinny pozytywnie zareagować na kolejne programy pomocowe realizowane przez banki centralne oraz wzrost oczekiwań inflacyjnych. Szczególnie atrakcyjnie wyglądają akcje spółek wydobywających złoto. Są one rekordowo tanie zarówno w stosunku do złota, jak i biorąc pod uwagę wskaźniki analizy fundamentalnej. Dodatkowo wychodzą z ponad rocznej korekty i okresu negatywnego sentymentu inwestorów.

Fundusz nie zmienia strategii i zamierza dalej koncentrować się na kontroli ryzyka. Uważamy, że należy posiadać ekspozycję na przecenione rynki akcji, a w przypadku gwałtownych spadków na giełdzie należy przystąpić do agresywnych zakupów oczekując zdecydowanych działań instytucji rządowych. Taki scenariusz powinien być także korzystny dla metali szlachetnych, w których zamierzamy utrzymywać zwiększone zaangażowanie.