Investor FIZ - Komentarz do wyceny z sierpnia 2013

Na dzień 31 sierpnia 2013 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 984,08 zł, co oznacza wzrost o 5,87% w stosunku do wyceny z 31 lipca 2013 r.

Największy wpływ na wynik Funduszu miały akcje małych polskich spółek w portfelu, których notowania silnie wzrosły razem z indeksem SWIG80 (+7,3%). Na szczególną uwagę zasługuje spółka Bytom, której kurs wzrósł o 48,7%, prawdopodobnie w reakcji na dobre wyniki kwartalne. Sprzedaż wzrosła do poziomu najwyższego od drugiego kwartału 2009 roku i po sześciu kwartałach strat, spółka pokazała zysk netto. W celu ograniczania ryzyka, Fundusz utrzymywał krótkie pozycje na rynku amerykańskim, dzięki czemu zarobiliśmy na spadku indeksu S&P500 (-3,3%) oraz na wzroście zmienności amerykańskiego rynku akcji (indeks VIX +26,5%).

W ciągu ostatnich 2 miesięcy poprawiły się dane makroekonomiczne napływające z Chin. W zczególności pozytywnie zaskoczyła produkcja przemysłowa, która wzrosła o 9,7% rok do roku. Jest to największa zmiana od grudnia 2012 roku, pomijając zniekształcenia związane z obchodami Chińskiego Nowego Roku w styczniu i lutym. Mocny był również wzrost wymiany handlowej (eksport wzrósł o 5,1% r/r, import o 10,9% r/r), a wskaźnik koniunktury wskazuje na poprawę warunków w przemyśle. Optymizmu dodają również dane z firm takich jak Caterpillar, którego eksport do Chin wzrósł w lipcu piąty miesiąc z rzędu.

Dobre dane dają nadzieję, że chińska gospodarka ma za sobą okres największego spowolnienia. Jeśli spełni się taki scenariusz, to wzrosty cen metali przemysłowych oraz chińskich akcji mogą się okazać bardziej długotrwałe. W celu ograniczenia ryzyka, Funduszu nadal zamierza utrzymywać pozycje zabezpieczające na wybranych aktywach.