Investor FIZ - Komentarz do wyceny z sierpnia 2014

Na dzień 31 sierpnia 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1 002,59 zł, co oznacza spadek o 1,93% w stosunku do wyceny z 30 lipca 2014 r.

Miniony miesiąc upłynął pod znakiem utrzymania się dużej siły amerykańskiego rynku akcji. Pomimo wzrostu napięć geopolitycznych (konflikt na linii Ukraina – Rosja, sukcesy ekstremistów islamskich w północnym Iraku i Syrii) inwestorzy pozostali wierni amerykańskim spółkom, mimo, że ich wyceny już od dłuższego czasu są relatywnie wysokie. Na korzyść amerykańskich akcji cały czas przemawiają niskie stopy procentowe utrzymywane przez Fed. Jakiekolwiek wyraźniejsze sygnały banku centralnego o możliwości zmiany tej polityki mogą być sygnałem do głębszej korekty w USA.

Sytuacja na rynku amerykańskim odbiła się na wycenie certyfikatów Investor FIZ. Po mocnym spadku indeksów akcji na początku miesiąca, w drugiej jego połowie nastąpiło wyraźne odreagowanie i ustanowienie nowych szczytów. Taki rozwój wypadków spowodował straty na krótkich pozycjach zabezpieczających. W związku z wysokimi wycenami rynku akcji w USA od pewnego czasu widzimy zwiększone prawdopodobieństwo korekty na amerykańskim rynku akcji. Z tego powodu Investor FIZ konsekwentnie utrzymuje pozycje zabezpieczające portfel. W sierpniu widzieliśmy istotną szansę na to, że lipcowe spadki na rynkach akcji przekształcą się w głębszą korektę, co zaowocowało tym, że spozycjonowaliśmy Fundusz w taki sposób, aby mógł na niej zarobić. Wyraźne odreagowanie i ustanowienie nowych szczytów spowodowało, że krótkie pozycje (zabezpieczające) przyniosły stratę dla Funduszu.

Większość tej straty udało się jednak odrobić dzięki dobremu zachowaniu długich pozycji (zarabiających na wzrostach), szczególnie na akcjach w Wietnamie, który był w zeszłym miesiącu jednym z najlepszych azjatyckich rynków akcji. Fundusz zarobił także na akcjach chińskich, koreańskich, a także na wybranych spółkach z zachodniej Europy oraz na pozycjach long-short w Rosji i Gruzji.

Mocno niekorzystnie na wynikach Funduszu odbiło się natomiast nietypowe zachowanie rynku metali szlachetnych, a dokładnie niska (najniższa od 2005 r) korelacja miedzy notowaniami srebra a złotem oraz spółkami wydobywczymi. Mimo, że te dwie ostatnie klasy aktywów zyskały na wartości, srebro zakończyło miesiąc 5-procentową stratą. Tymczasem to właśnie srebro w dużej części budowało ekspozycję Investor FIZ na rynek metali szlachetnych.