Investor FIZ - Komentarz do wyceny z sierpnia 2015

Na dzień 31 sierpnia 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie, z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 932,69 zł, co oznacza spadek o 1,85% w stosunku do wyceny z 31 lipca 2015 r.

Rynkowe turbulencje, jakie obserwowaliśmy w czerwcu i w lipcu na światowych rynkach finansowych okazały się ostatecznie jedynie przygrywką do wydarzeń, jakie miały miejsce w sierpniu. W pierwszej połowie ubiegłego miesiąca, gdy indeksy akcji w USA i w Europie znajdowały się blisko tegorocznych szczytów, chińskie władze ogłosiły zmianę mechanizmu walutowego, której towarzyszyła faktyczna dewaluacja juana o prawie 5%. Takie działanie zostało uznane przez inwestorów za wypowiedzenie wojny walutowej reszcie świata przez Pekin. Fala spadków na rynkach silnie powiązanych z chińską gospodarką przetoczyła się, zarówno przez Azję, jak przez Europę. W kolejnych dniach wiele państw, takich jak Wietnam, czy Kazachstan również postanowiło zdewaluować własne waluty. Nastroje pogorszyły się jeszcze bardziej, gdy inwestorzy stwierdzili, że krok chińskich władz jest w zasadzie gestem rozpaczy przy próbie ratowania upadającej gospodarki. Stąd już było bardzo blisko do ogłoszenia globalnego kryzysu ekonomicznego i rynki wpadły w kilkudniową spiralę panicznej wyprzedaży.

W ostatnich dniach miesiąca nastąpiło odreagowanie, ale w większości przypadków nie zdołano odrobić wszystkich strat. W rezultacie, azjatyckie giełdy zakończyły miesiąc spadkami w granicach 10-15%, a indeksy z Europy i USA zmniejszyły wartość o 6-8%. W przypadku Polski, straty okazały się ostatecznie znacznie mniejsze – duże spółki spadły o prawie 3%, średnie o prawie 4%, a firmy z sWIG80 jedynie o 0,6%. Pomimo tak dużego zamieszania na rynkach akcji i ucieczki inwestorów od ryzyka, rentowności obligacji amerykańskich, niemieckich czy polskich praktycznie się nie zmieniły. Jedynie złoto odzyskało swój blask, jako bezpieczna przystań, rosnąc o prawie 4%.

Na sierpniowy wynik Funduszu największy wpływ wywarło zaangażowanie na polskiej giełdzie, w segmencie większych oraz średnich spółek, a także obecność na rynku europejskim poprzez zdywersyfikowany portfel funduszy ETF. Do spadku wartości certyfikatów, choć w mniejszym stopniu, przyczyniła się także ekspozycja na rynek amerykański oraz rynki wschodzące. W pewnej mierze straty poniesione na powyższych składnikach portfela zostały zniwelowane przez wzrost wyceny jednej ze spółek portfelowych.

W kolejnych miesiącach fundusz nadal będzie obecny na rynkach akcji w strefie euro, a także w Polsce. Uznajemy, że sierpniowe tąpnięcie rynku jest wydarzeniem analogicznym do krachu z sierpnia 2011 roku i nie jest związane z realnym zagrożeniem globalną recesją. W dalszym ciągu będziemy starali się szukać możliwości inwestycyjnych wykorzystując strategię typu long/ short.